Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про професійних творчих працівників та творчі спілки Стаття 9. Права творчих спілок

Творчі спілки мають право:

здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;

представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;

у встановленому порядку створювати фонди творчих спілок з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;

{ Абзац десятий частини першої виключено на підставі Закону N 3270-VI від 21.04.2011 }

проводити атестацію творчих працівників відповідно до свого статуту; від 21.06.2001 )

здійснювати управління майновими правами членів спілки, які є суб'єктами авторського права і суміжних прав згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права" . { Частину першу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 1407-IV від 03.02.2004 }

Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна відповідно до закону.Всеукраїнські творчі спілки, які діяли як юридичні особи до 24 серпня 1991 року, є правонаступниками майна відповідних творчих спілок колишнього Союзу РСР. Всеукраїнські творчі спілки щорічно одержують фінансову допомогу з Державного бюджету України. Інші творчі спілки можуть отримувати фінансову допомогу з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Стаття 1 ...7 8 9 10 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті