Укр Рус
< Про професійно-технічну освіту

Про професійно-технічну освіту
Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну освіту" Ст. 2 ЗУ Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВРЗавданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою: забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках; сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.

Стаття 1 2 3 4 ...54 

Перейти до статті