Укр Рус
< Про професійно-технічну освіту

Про професійно-технічну освіту
Стаття 31. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах Ст. 31 ЗУ Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВРДержавний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає:

код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" або номер групи загальних професій;

назву професії (професійну назву роботи) за Національним класифікатором України "Класифікатор професій";

належність робітничих професій (розряд, клас, категорія, група) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційного рівня професійно-технічного навчального закладу, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг;

можливість перепідготовки за технологічно суміжною професією та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах на виробництві, у сфері послуг. { Частина перша статті 31 в редакції Закону N 5498-VI від 20.11.2012 }
  Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і затверджується Кабінетом Міністрів України .

Стаття 1 ...29-1 30 31 32 33 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті