Укр Рус

Про прокуратуру
Стаття 2. Генеральний прокурор УкраїниСт. 2 ЗУ Про прокуратуру вiд 05.11.1991 № 1789-XIIГенеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну Раду України про стан законності. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 502-VI від 04.09.2008, N 2592-VI від 07.10.2010 }

Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:

закінчення строку, на який його призначено;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення вимог щодо несумісності;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Генеральний прокурор України звільняється з посади також з інших підстав.Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років.

{ Офіційне тлумачення положень частини статті 2 див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2008 від 02.04.2008 } { Стаття 2 в редакції Закону N 2663-III від 12.07.2001 }

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про прокуратуру вiд 05.11.1991 № 1789-XII