Укр Рус

Про прокуратуру
Стаття 20. Повноваження прокурораСт. 20 ЗУ Про прокуратуру вiд 05.11.1991 № 1789-XIIПри здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право: { Абзац перший частини першої статті 20 в редакції Закону N 2663-III від 12.07.2001 }

1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ; { Пункт перший частини першої статті 20 в редакції Закону N від 26.11.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2663-III від 12.07.2001, N 2922-III від 10.01.2002 }

2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;

3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз; { Пункт третій частини першої статті 20 в редакції Закону N від 26.11.93 }

4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.

При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:

1) опротестовувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб; { Пункт перший частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III від 12.07.2001 }

2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень; { Пункт другий частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III від 12.07.2001 }

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;

4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;

6) звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб. { Пункт 6 частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 } { Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 26.11.93 }

Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про прокуратуру вiд 05.11.1991 № 1789-XII