Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III


Чинний зі змінами. Перевірено 17.01.2019


Про радіочастотний ресурс України
Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України

1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України - комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства. Порядок здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

2. Метою державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України є забезпечення дотримання користувачами радіочастотного ресурсу України встановленого порядку користування радіочастотним ресурсом України, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів будь-якого призначення та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України.

3. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюють національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та Генеральний штаб Збройних Сил України в межах компетенції та в порядку, визначених законодавством.

{ Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

4. При здійсненні державного нагляду уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові особи Генерального штабу Збройних Сил України мають право: { Абзац перший частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно з метою перевірки додержання законодавства про радіочастотний ресурс України, зокрема використання розташованих у них радіоелектронних засобів, а також у разі, якщо зазначені засоби та/або високочастотні пристрої, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади; { Пункт 1 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

2) перевіряти дотримання вимог законодавства щодо користування радіочастотним ресурсом України юридичними особами, їх відокремленими підрозділами та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію; { Пункт 2 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

3) у межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження стосовно усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України; { Пункт 3 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

4) складати в установленому законом порядку протоколи про вчинення адміністративного правопорушення щодо користування радіочастотним ресурсом України;

5) у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; { Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

6) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України; { Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

7) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; { Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень; { Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

9) інші права, визначені законодавством. { Частину четверту статті 18 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

5. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.6. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.7. Позапланові перевірки проводяться за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається: { Абзац перший частини сьомої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.8. За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, уповноважені нею посадові особи проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

cprt7 {color: #ffffff; font-style: italic}

9. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається користувачу радіочастотного ресурсу, який перевірявся, другий зберігається в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх усунення.

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті