Укр Рус

Про радіочастотний ресурс України
Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроївСт. 29 ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III1. Ввезення з-за кордону та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються УДЦР на платній основі у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

{ Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2391-VI від 01.07.2010, N 3566-VI від 05.07.2011 }

2. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону та експлуатації яких не потрібні дозволи , визначає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. { Частина друга статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

3. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам.

4. Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, подає до УДЦР заяву за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, формою та документи, перелік яких визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. { Абзац перший частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам та бути промаркованими обліковими марками, що підтверджують законність їх ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за їх обігом. { Частину четверту статті 29 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

Порядок маркування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, а також розмір плати за покриття витрат встановлює Кабінет Міністрів України. { Частину четверту статті 29 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

Заява та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.

УДЦР приймає рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, про що інформує суб'єкта господарювання у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня реєстрації його заяви про видачу дозволу. { Абзац частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв видається УДЦР не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надання суб'єктом господарювання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу. { Абзац частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

Строк дії дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв становить чотири місяці. За окремою заявою суб'єкта господарювання такий строк продовжується на два місяці.

УДЦР приймає рішення про відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у разі їх невідповідності визначеним цим Законом умовам застосування на території України. { Абзац частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }5. Анулювання дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється УДЦР на підставі: { Абзац перший частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

1) складеного уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовою особою акта про повторне невиконання суб'єктом господарювання розпорядження або припису такої уповноваженої особи; { Пункт 1 частини п'ятої статті 29 в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

2) складеного уповноваженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовою особою акта про повторну відмову суб'єкта господарювання в допуску такої уповноваженої особи для проведення перевірки чи про вчинення інших перешкод, які не дають змоги проводити перевірку в повному обсязі; { Пункт 2 частини п'ятої статті 29 в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

3) матеріалів, в яких уповноваженими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадовими особами зафіксовано факт виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання дозволу; { Пункт 3 частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

4) заяви суб'єкта господарювання про анулювання дозволу;

5) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

6) документів, що підтверджують проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу протягом 20 робочих днів з дня надходження документів, передбачених пунктами 1-6 цієї частини, яке протягом трьох робочих днів з дня його прийняття вручається або надсилається рекомендованим листом суб'єкту господарювання із зазначенням підстав.

Зазначене рішення може бути оскаржено в судовому порядку.6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.

7. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Стаття 1 ...27 28 29 30 31 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III