Укр Рус

Про радіочастотний ресурс України
Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом УкраїниСт. 32 ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за встановленою національною комісіяєю що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, формою.

{ Частину другу статті 32 виключено на підставі Закону N 3566-VI від 05.07.2011 }

3. Заява повинна містити відомості про смуги радіочастот, необхідні для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також про терміни початку та повного освоєння замовлених смуг радіочастот.

4. До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

{ Пункт 1 частини четвертої статті 32 в редакції Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }

2) копії установчих документів , засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, формою;

5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України.

5. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забороняється вимагати від заявників інші документи, не передбачені цим Законом.

6. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

7. Заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті. від 19.01.2006 ) txtc2 {color: White; font-style: italic}

8. У разі якщо заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишена без розгляду, заявник інформується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

11. Копія рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається заявникові протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

{ Частина одинадцята статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

12. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію.

13. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, публікує реєстр виданих ліцензій та інформацію щодо процедур видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.

Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III Додати коментар до ст.32 ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III