Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 34 ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000 № 1770-III


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про радіочастотний ресурс України Стаття 34. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми , злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу отримані ліцензії можуть бути переоформлені на суб'єкта господарювання, який реорганізується, та на суб'єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації. При цьому загальна смуга радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону повинна відповідати смузі радіочастот ліцензії, що переоформлялася;

{ Пункт 3 частини першої статті 34 в редакції Закону N 1519-VI від 18.11.2009 }

4) заява суб'єкта господарювання про зменшення смуги радіочастот;

5) заява суб'єкта господарювання про зменшення кількості регіонів, у яких він користується визначеним радіочастотним ресурсом України;

6) спільна заява суб'єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях, з метою оптимізації його використання. При цьому загальна ширина смуг радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону не повинна перевищувати загальну ширину смуги радіочастот ліцензій, що переоформлялися.

{ Частину першу статті 34 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до національнаої комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі переоформлення ліцензій з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, до заяви про переоформлення ліцензії також додаються документи, визначені частиною четвертою статті 32 цього Закону. { Частину другу статті 34 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

У разі якщо користування радіочастотним ресурсом суб'єктами господарювання, утвореними внаслідок поділу або виділу, здійснюється для забезпечення діяльності, яка підлягає ліцензуванню згідно із Законом України "Про телекомунікації" , то разом із заявою на переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України подається заява про видачу ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви розглядаються одночасно. { Частину другу статті 34 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовляє в переоформленні ліцензії в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. Термін видачі переоформленої ліцензії на підставах пунктів 1 і 2 частини першої цієї статті становить 10 робочих днів від дати реєстрації заяви і 60 робочих днів, якщо переоформлення відбувається на підставах пунктів 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.

У разі реорганізації суб'єкта господарювання шляхом поділу або виділу рішення про переоформлення ліцензії приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з урахуванням стану надання телекомунікаційних послуг, розвитку конкуренції та забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу. { Частину третю статті 34 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

{ Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

4. У разі переоформлення ліцензії національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

5. Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

6. Суб'єкт господарювання, який подав до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заяву про переоформлення ліцензії на підставах пунктів 1, 2, 3 і 6 частини першої цієї статті та відповідні документи, може користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі довідки національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про прийняття цієї заяви до моменту видачі переоформленої на новому бланку ліцензії або прийняття рішення про відмову в переоформленні ліцензії.

{ Частина шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

7. Не переоформлена в установлений термін ліцензія у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини першої цієї статті, є недійсною.

{ Частина сьома статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1519-VI від 18.11.2009 }

8. Не підлягає переоформленню ліцензія у випадках, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону.

Стаття 1 ...32 33 34 35 36 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті