Укр Рус

Про Раду національної безпеки і оборони України
Стаття 2. Правова основа діяльності Ради національної безпеки і оборони України Ст. 2 ЗУ Про Раду національної безпеки і оборони України від 05.03.1998 № 183/98-ВРРада національної безпеки і оборони України керується в своїй діяльності Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України.

РОЗДІЛ II
ФУНКЦІЇ І КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Стаття 1 2 3 4 ...15 

Перейти до статті