Укр Рус
< Про реабілітацію інвалідів в Україні

Про реабілітацію інвалідів в Україні
Стаття 26. Засоби реабілітації інвалідівСт. 26 ЗУ Про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017


{ Стаття 26 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 розділу IX цього Закону }

Держава гарантує розробку, виробництво технічних та інших засобів реабілітації та закупівлю спеціального автотранспорту, виробів медичного призначення та забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування інвалідів, дітей-інвалідів, поширює інформацію про таку продукцію.
{ Частина перша статті 26 в редакції Закону N 4064-VI від 18.11.2011 }

Технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів є:

протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття; { Абзац другий частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; { Абзац третій частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

засоби для пересування; { Абзац четвертий частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI  від 22.12.2011 }

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; { Абзац п'ятий частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

меблі та оснащення; { Абзац шостий частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією; { Абзац сьомий частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих) і зайняття трудовою діяльністю; { Абзац частини другої статті 26 в редакції Закону N 4213-VI від 22.12.2011 }

спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар.

Виробами медичного призначення є прилади, комплекси, системи обладнання, інструменти, пристрої, імплантанти, приладдя, матеріали або інші вироби, призначені для діагностики, лікування та профілактики захворювань.

Рішення про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико-соціальними експертними комісіями (лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів) на підставі медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв.

За медичними показаннями встановлюється необхідність надання інваліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності інваліда.

За соціальними критеріями встановлюється необхідність надання інваліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення для відновлення втрачених або придбання нових професійних знань, навичок та умінь, соціальної адаптації, занять фізичною культурою і спортом, задоволення духовних потреб, дозвілля.

Облік інвалідів, дітей-інвалідів, які забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом, у межах повноважень здійснюють місцева державна адміністрація і охорони здоров'я.
{ Частина сьома статті 26 в редакції Закону N 4064-VI від 18.11.2011 }

Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною заявкою інваліда, послугами з післягарантійного ремонту здійснюється у вигляді грошової допомоги інвалідам для оплати вартості виданих виробів та наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали зазначені заявки та відповідають кваліфікаційним вимогам, які визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.
{ Частина статті 26 в редакції Закону N 4064-VI від 18.11.2011 }

Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{ Частина дев'ята статті 26 в редакції Закону N 4064-VI від 18.11.2011 }

Діти-інваліди мають пріоритетне право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.

Технічні та інші засоби реабілітації та комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва (крім медичних виробів та допоміжних засобів до них, на які поширюється дія технічного регламенту щодо медичних виробів), підлягають сертифікації в державній системі сертифікації відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93  "Про стандартизацію і сертифікацію".
{ Частина одинадцята статті 26 в редакції Закону N 124-VIII від 15.01.2015 }

{ Частину дванадцяту статті 26 виключено на підставі Закону N 124-VIII від 15.01.2015 }

У разі реалізації несертифікованої продукції виробник (продавець) несе відповідальність згідно із законом.

Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють розробку, виробництво, реалізацію технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що компенсують чи відновлюють порушені або втрачені функції організму, а також надають послуги з обслуговування і ремонту зазначеної продукції.

Протезно-ортопедичні підприємства користуються режимом найбільшого сприяння, що полягає у наданні пільг з оподаткування, виділенні земельних ділянок і виробничих приміщень, які перебувають у державній або комунальній власності, у визначеному законом порядку.
{ Частина п'ятнадцята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4064-VI від 18.11.2011 }

Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють свою діяльність на підставі її ліцензування. Обов'язковою умовою ліцензування є відповідність виробничої бази підприємства заявленій номенклатурі технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, відповідна кваліфікаційна підготовка спеціалістів, наявність повної нормативно-технічної бази, яка регламентує вимоги щодо надійності і технології їх виготовлення, необхідна документація системи контролю якості.

Ліцензування діяльності протезно-ортопедичних підприємств у межах своїх повноважень здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров'я.
{ Частина сімнадцята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5462-VI від 16.10.2012, N 124-VIII від 15.01.2015 }

{ Дію статті 27 зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 від 09.07.2007 } { Дію статті 27 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 }

 


Стаття 1 ...24 25 26 27 28 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті