Укр Рус
< Закони України

Про рекламу


Скачать бесплатно Закон України Про рекламу вiд 03.07.1996 № 270/96-ВР

Закон України Про рекламу вiд 03.07.1996 № 270/96-ВР ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера застосування Закону Стаття 3. Законодавство про рекламу Стаття 4. Використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у рекламі Стаття 5. Спонсорство Стаття 5-1. Телепродаж Стаття 6. Мова реклами

Розділ II
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ

Стаття 7. Принципи реклами Стаття 8. Загальні вимоги до реклами Стаття 9. Ідентифікація реклами Стаття 10. Недобросовісна реклама Стаття 11. Порівняльна реклама Стаття 12. Соціальна реклама Стаття 13. Реклама на телебаченні і радіо Стаття 14. Реклама у друкованих засобах масової інформації Стаття 15. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку Стаття 16. Зовнішня реклама Стаття 17. Внутрішня реклама Стаття 18. Реклама на транспорті Стаття 19. Реклама під час демонстрування кіно- та відеофільмів Стаття 20. Реклама і діти

Розділ III
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТОВАРУ

Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби Стаття 23. Реклама зброї Стаття 24. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів населення Стаття 24-1. Реклама послуг із працевлаштування Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку Стаття 25-1. Реклама об'єктів будівництва

Розділ IV
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ

Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Стаття 28. Публічне спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної реклами Стаття 29. Права об'єднань громадян, об'єднань підприємств у галузі реклами Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні Про політичні партії в Україні Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Про Державну прикордонну службу України