Укр Рус
< Про рекламу

Про рекламу
Стаття 2. Сфера застосування ЗаконуСт. 2 ЗУ Про рекламу вiд 03.07.1996 № 270/96-ВР1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з розповсюдженням інформації, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України.

3. Дія цього Закону не поширюється на оголошення фізичних осіб, не пов'язані з підприємницькою діяльністю.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті