Укр Рус

Про рекламу
Стаття 3. Законодавство про рекламуСт. 3 ЗУ Про рекламу вiд 03.07.1996 № 270/96-ВР1. Законодавство України про рекламу складається з цього Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері реклами.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про рекламу вiд 03.07.1996 № 270/96-ВРДодати коментар до ст.3 ЗУ Про рекламу вiд 03.07.1996 № 270/96-ВР