Укр Рус

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів
Прикінцеві положенняСт. ЗУ Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів від 08.07.2011 № 3677-VIПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, затверджений Законом України від
19 травня 2011 року "Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності" (
), пунктами 136-143
такого змісту:
----------------------------------------------------------------------
| | "Назва документа дозвільного | Законодавчий акт України |
| | характеру | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|136.|Акт технічного огляду суден, що не|Закон України "Про рибне |
| |підлягають нагляду |господарство, промислове |
| |класифікаційного товариства |рибальство та охорону водних|
| | |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|137.|Свідоцтво про відповідність |Закон України "Про рибне |
| |компанії та суден вимогам |господарство, промислове |
| |Міжнародного кодексу з управління |рибальство та охорону водних|
| |безпечною експлуатацією суден і |біоресурсів" |
| |попередженням забруднення | |
| |1993 року (
) | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|138.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про рибне |
| |водних біоресурсів у |господарство, промислове |
| |рибогосподарських водних об'єктах |рибальство та охорону водних|
| |(їх частинах) |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|139.|Дозвіл на спеціальне використання |Закон України "Про рибне |
| |водних біоресурсів за межами |господарство, промислове |
| |юрисдикції України |рибальство та охорону водних|
| | |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|140.|Форма реєстрації уловів |Закон України "Про рибне |
| |(реекспорту) антарктичного та |господарство, промислове |
| |патагонського іклачів |рибальство та охорону водних|
| | |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|141.|Сертифікати на пересувні виставки,|Закон України "Про рибне |
| |реекспорт та інтродукцію з моря |господарство, промислове |
| |зразків осетрових риб і виробленої|рибальство та охорону водних|
| |з них продукції, які є об'єктами |біоресурсів" |
| |регулювання Конвенції про | |
| |міжнародну торгівлю видами дикої | |
| |фауни і флори, що перебувають під | |
| |загрозою зникнення (
) | |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|142.|Підтвердження законності вилучення|Закон України "Про рибне |
| |водних біоресурсів з середовища їх|господарство, промислове |
| |існування та переробки продуктів |рибальство та охорону водних|
| |лову |біоресурсів" |
|----+----------------------------------+----------------------------|
|143.|Дозвіл на імпорт в Україну водних |Закон України "Про рибне |
| |біоресурсів, продуктів харчування |господарство, промислове |
| |та переробки з них за кількістю та|рибальство та охорону водних|
| |видовим складом |біоресурсів" |
----------------------------------------------------------------------
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3677-VI

Стаття 1 ...52 53 Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів від 08.07.2011 № 3677-VI