Укр Рус

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів
Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарстваСт. 24 ЗУ Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів від 08.07.2011 № 3677-VIВидача свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року , дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах , дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів; сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення ; підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів вилову, дозволу на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства та його територіальними органами.

Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, видається на платній основі.

Розмір плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката акта технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, встановлює Кабінет Міністрів України на підставі розрахунків, наданих центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днів після державної реєстрації наказу про розподіл лімітів.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах видається центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства та його територіальними органами, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.

Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах становить п'ять років.

Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах є:

несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України переліком;

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання водних біоресурсів ;

відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;

систематичні грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству;

наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;

використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах анулюється центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства чи його територіальними органами у разі:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано дозвіл;

рішення суду про скасування дозволу;

систематичних грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видаються протягом тридцяти календарних днів з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно і строк дії зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних місяців.

Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:

несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України переліком;

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України анулюється у разі:

порушення рибальським судном правил та режимів промислу;

порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;

занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;

цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, який підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;

використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;

цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;

фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;

закінчення строку дії суднових документів.

Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання - юридичній чи фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання наказу. Дія зазначених дозволів припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.

Свідоцтво про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року або письмове повідомлення про відмову у його видачі видається протягом десяти календарних днів з дня отримання результатів перевірки компанії та суден аудиторами на відповідність їх вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року .

Акт технічного огляду суден або письмове повідомлення про відмову у видачі акта видається протягом трьох робочих днів з дня проведення технічного обстеження судна.

Форма реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів або письмове повідомлення про відмову у її видачі оформлюється протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника, юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.

Сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення , або письмове повідомлення про відмову у їх видачі видаються протягом тридцяти календарних днів з дня отримання запиту від суб'єкта господарювання щодо здійснення відповідної зовнішньоторговельної операції. У разі необхідності підготовки висновку наукової установи щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками строк розгляду поданих документів продовжується на тридцять календарних днів. З метою зменшення негативного впливу на живі зразки вживаються заходи щодо скорочення строку розгляду документів, поданих заявником для видачі сертифіката, до трьох робочих днів з дня отримання документів для розгляду.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробка продуктів вилову або письмове повідомлення про відмову у видачі підтвердження видається протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту від судновласника, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування.

Свідоцтво про відповідність компанії або суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року дійсне протягом п'яти років.

Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, видається строком не більш як на дванадцять календарних місяців.

Строк дії форм реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів та сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення , які є разовими, обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій із конкретним вантажем зазначених видів риб.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів вилову обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.

Підстави відмови у видачі форм реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів та сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення , підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів вилову, акта технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, дозволу на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом свідоцтва про відповідність компанії або суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року та їх анулювання визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" .

Підстави для переоформлення, видачі дублікатів документів дозвільного характеру у галузі рибного господарства визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" .

Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру у галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України

Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів від 08.07.2011 № 3677-VI