Укр Рус
< Закони України

Про розвідувальні органи України


Скачать бесплатно Закон України Про розвідувальні органи України від 22.03.2001 № 2331-III

Закон України Про розвідувальні органи України від 22.03.2001 № 2331-III ЗмістСтаття 1. Основні терміни  Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України  Стаття 3. Принципи діяльності розвідувальних органів України  Стаття 4. Основні завдання розвідувальних органів України  Стаття 5. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України  Стаття 6. Розвідувальні органи України та сфери їх діяльності ( Назва статті 6 в редакції Закону N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )  Стаття 7. Керівництво розвідувальними органами України та координація їх діяльності  Стаття 8. Позапартійність розвідувальних органів України  Стаття 9. Права розвідувальних органів України  Стаття 10. Надання розвідувальної інформації  Стаття 11. Взаємодія розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними органами України, а також із спеціальними службами іноземних держав  Стаття 12. Взаємовідносини розвідувальних органів України з органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями України  Стаття 13. Інформування громадськості про діяльність розвідувальних органів України  Стаття 14. Захист відомостей про розвідувальні органи України  Стаття 15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України  Стаття 16. Співробітники розвідувальних органів України  Стаття 17. Кадровий склад розвідувальних органів України  Стаття 18. Правовий статус співробітників розвідувальних органів України  Стаття 19. Застосування співробітниками розвідувальних органів України засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї  Стаття 20. Відповідальність співробітників розвідувальних органів України за правопорушення  Стаття 21. Грошове забезпечення (оплата праці) співробітників розвідувальних органів. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей і їх пенсійне забезпечення  Стаття 22. Права і обов'язки осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України  Стаття 23. Соціальний захист осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України  Стаття 24. Контроль Президента України за діяльністю розвідувальних органів України  Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за діяльністю розвідувальних органів України  Стаття 26. Порядок здійснення контрольних функцій Рахунковою палатою України  Стаття 27. Прокурорський нагляд 

Інші нормативні акти

Про кооперацію Про вибори Президента України Про енергетичну ефективність будівель Про засади державної мовної політики Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки