Укр Рус

Про сільськогосподарську кооперацію


Скачать бесплатно Закон України Про сільськогосподарську кооперацію від 17.07.1997 № 469/97-ВР

Закон України Про сільськогосподарську кооперацію від 17.07.1997 № 469/97-ВР ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні поняття Стаття 2. Види кооперативів Стаття 3. Принципи діяльності кооперативів Стаття 4. Законодавство, що регулює діяльність кооперативів

Розділ II СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ І ПОРЯДОК ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 5. Загальні умови створення кооперативу Стаття 6. Державна реєстрація кооперативу Стаття 7. Статут кооперативу

Розділ III ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВІ

Стаття 8. Члени кооперативу Стаття 9. Вступ до кооперативу Стаття 10. Припинення членства в кооперативі Стаття 11. Права і обов'язки членів кооперативу Стаття 12. Асоційовані члени кооперативу

Розділ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ

Стаття 13. Структура органів управління Стаття 14. Загальні збори Стаття 15. Правління кооперативу Стаття 16. Голова кооперативу Стаття 17. Виконавчий директор Стаття 18. Спостережна рада кооперативу Стаття 19. Ревізійна комісія (ревізор)

Розділ V МАЙНО, ЗЕМЛЯ ТА ФІНАНСИ КООПЕРАТИВУ

Стаття 20. Право власності кооперативу Стаття 21. Майно та джерела його формування Стаття 22. Земля кооперативу Стаття 23. Майнова відповідальність Стаття 24. Кооперативні виплати та виплата часток доходу на паї Стаття 25. Право власності на пай

Розділ VI КООПЕРАТИВНІ ОБ'ЄДНАННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 26. Кооперативні об'єднання Стаття 27. Кооперативні підприємства

Розділ VII ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВІВ (ОБ'ЄДНАНЬ)

Стаття 28. Основи господарської діяльності кооперативів (об'єднань) Стаття 29. Доход кооперативу (об'єднання)

Розділ VIII МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 30. Міжнародні зв'язки кооперативів (об'єднань) Стаття 31. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів (об'єднань)

Розділ IX ДЕРЖАВА І КООПЕРАТИВИ

Стаття 32. Гарантії прав кооперативів (об'єднань) Стаття 33. Оподаткування Стаття 34. Облік і звітність

Розділ X ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВАХ

Стаття 35. Правове регулювання трудових відносин Стаття 36. Охорона праці

Розділ XI РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КООПЕРАТИВІВ (ОБ'ЄДНАНЬ)

Стаття 37. Реорганізація кооперативу (об'єднання) Стаття 38. Ліквідація кооперативу (об'єднання) Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Про депозитарну систему України Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію Про залізничний транспорт Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму