Укр Рус

Про Службу безпеки України


Скачать бесплатно Закон України Про Службу безпеки України вiд 25.03.1992 № 2229-XII

Закон України Про Службу безпеки України вiд 25.03.1992 № 2229-XII ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Служба безпеки України Стаття 2. Завдання Служби безпеки України Стаття 3. Засади діяльності Служби безпеки України Стаття 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України Стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини Стаття 6. Позапартійність Служби безпеки України Стаття 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України Стаття 8. Відносини Служби безпеки України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями

Розділ II
СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 9. Система Служби безпеки України

Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 965-IV від 19.06.2003

Стаття 10. Центральне управління Служби безпеки України Стаття 11. Регіональні органи Служби безпеки України Стаття 12. Органи військової контррозвідки Стаття 13. Голова Служби безпеки України Стаття 14. Колегія Служби безпеки України Стаття 15. Порядок призначення начальників органів і підрозділів Служби безпеки України Стаття 16. Взаємодія Служби безпеки України з органами безпеки іноземних держав Стаття 17. Взаємодія Служби безпеки України з правоохоронними та іншими державними органами України Стаття 18. Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України

Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Розділ III
КАДРИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 19. Склад кадрів Служби безпеки України Стаття 20. Військовослужбовці Служби безпеки України Стаття 21. Правове регулювання трудових відносин працівників Служби безпеки України Стаття 22. Підготовка спеціалістів для Служби безпеки України Стаття 23. Запас Служби безпеки України

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України

Статтю 24 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 747-IV від 15.05.2003

Стаття 25. Права Служби безпеки України

Статтю 25 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 1381-XIV від 13.01.2000

Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 965-IV від 19.06.2003

Статтю 25 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 965-IV від 19.06.2003

Стаття 26. Підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів

Розділ V
СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки Стаття 29. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Служби безпеки України і громадян, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, та компенсація заподіяння збитків їх майну Стаття 30. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Служби безпеки України

Статтю 30 доповнено частиною другою згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006

Розділ VI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 31. Підзвітність Служби безпеки України Стаття 32. Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України Стаття 33. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України Стаття 34. Нагляд за додержанням законів

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 35. Відповідальність співробітників Служби безпеки України Стаття 36. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Служби безпеки України Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про адміністративні послуги Про страхування Про реабілітацію інвалідів в Україні Про захист прав споживачів Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах