Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про Службу безпеки України вiд 25.03.1992 № 2229-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 17.01.2019


Про Службу безпеки України
Стаття 19. Склад кадрів Служби безпеки України

Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби. Порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується Головою Служби безпеки України.
{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4157-VI від 09.12.2011 }

До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються Головою Служби безпеки України.

Кількісний склад співробітників Служби безпеки України визначається Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України, виходячи з потреб надійного захисту державної безпеки України, та в межах видатків, передбачених на утримання Служби безпеки України в Державному бюджеті України.
{ Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

Стосовно осіб, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
{ Статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
{ Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
{ Статтю 19 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

Співробітники Служби безпеки України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
{ Статтю 19 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

На співробітників Служби безпеки України поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
{ Статтю 19 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

Працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня одержання відповідним органом Служби безпеки України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Служби безпеки України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби.
{ Статтю 19 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII від 14.05.2013 }

Співробітник Служби безпеки України, який повідомив про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншим співробітником, не може бути звільнений із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
{ Статтю 19 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.
{ Статтю 19 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }


Стаття 1 ...17 18 19 19‑1 19‑2 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті