Укр Рус

Про соціальні послуги


Скачать бесплатно Закон України Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966-IV

Закон України Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966-IV ЗмістПро соціальні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.358 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1891-IV ( ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.537 N 1276-VI ( ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 1759-VI ( ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76 N 3236-VI ( ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435 N 3739-VI ( ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.173 N 4523-VI ( ) від 15.03.2012 N 5076-VI ( ) від 05.07.2012 } Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Стаття 2. Основні засади надання соціальних послуг Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг

Статтю 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Стаття 4. Законодавство про соціальні послуги

Розділ II ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА ПОТРЕБУЮТЬ СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ, НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Стаття 5. Види соціальних послуг та форми їх надання Стаття 6. Право на отримання соціальних послуг

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 7. Порядок надання соціальних послуг

Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Статтю 8 виключено на підставі Закону N 1759-VI від 15.12.2009

Стаття 9. Порядок і умови отримання соціальних послуг Стаття 10. Основні права отримувачів соціальних послуг Стаття 11. Основні права та обов'язки осіб, що надають соціальні послуги Стаття 12. Структура сфери надання соціальних послуг та управління нею Стаття 13. Співробітництво під час організації надання соціальних послуг

Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4523-VI від 15.03.2012

Стаття 14. Фінансування соціальних послуг Стаття 15. Обмеження права на соціальні послуги

Розділ IV ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ { Статтю 16 виключено на підставі Закону N 1759-VI ( ) від 15.12.2009 }

Стаття 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг Стаття 18. Організація, координація роботи та контроль за наданням соціальних послуг

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Стаття 19. Оскарження рішення про відмову в наданні, зменшення обсягу або припинення надання соціальних послуг Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про соціальні послуги

Розділ VI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 21. Участь України в міжнародному співробітництві у сфері надання соціальних послуг Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про технічні регламенти та оцінку відповідності Про Фонд енергоефективності Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей Про споживче кредитування