Укр Рус

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей


Скачать бесплатно Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII

Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII ЗмістР о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Стаття 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців Стаття 3. Сфера дії цього Закону Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Р о з д і л II ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців

Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1519-IV від 19.02.2004

Стаття 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і віросповідання Стаття 7. Недоторканність військовослужбовця Стаття 8. Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби Стаття 8-1. Право військовослужбовців на вибір місця проживання і виїзд за кордон Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців Стаття 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу

Статтю 11 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 1138-VI від 17.03.2009

Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога Стаття 16. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори Стаття 17. Відшкодування заподіяної шкоди Стаття 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців

Розділ III ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ РІШЕНЬ ТА ДІЙ, ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 19. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та дій Стаття 20. Право військовослужбовців на правову допомогу

Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 21. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону Стаття 22. Нагляд за додержанням цього Закону

Розділ V ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 23. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про гуманітарну допомогу Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Про судоустрій і статус суддів Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання


Рекомендовані сторінки

О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Статья 55. Условия предоставления пенсий по возрасту лицам, которые работали или проживали на территориях радиоа... О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей Статья 12. Обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовцівДодати коментар до ЗУ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII