Укр Рус

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
Стаття 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовцівСт. 18 ЗУ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII1. Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати.

2. Дружинам військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв'язку з переведенням чоловіка на службу в іншу місцевість. При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу. { Дію другого речення частини другої статті 18 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001; частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003; дію другого речення частини другої статті 18 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003; пункт 2 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 }

3. Дружинам військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом з чоловіком в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

{ Пункт 4 статті 18 виключено на підставі Закону N 328-V від 03.11.2006 }

5. Місцеві ради: { Абзац перший частини п'ятої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV від 03.03.2005 }

працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації;

надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання;

забезпечують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку.

6. Вдова загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона не взяла інший шлюб, та її неповнолітні діти або повнолітні діти - інваліди з дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на пільги, передбачені цим Законом.

{ Пункт 6 статті 18 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 }

7. Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися й інші пільги та гарантії соціального захисту сімей військовослужбовців. { Частина сьома статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV від 03.03.2005 }

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII 

Рекомендовані сторінки

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Стаття 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців