Укр Рус
< Закони України

Про соціальну роботу з сім ями, дітьми та молоддю


Скачать бесплатно Закон України Про соціальну роботу з сім ями, дітьми та молоддю від 21.06.2001 № 2558-III

Закон України Про соціальну роботу з сім ями, дітьми та молоддю від 21.06.2001 № 2558-III ЗмістПро соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 42, ст.213 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2353-IV ( ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.191 N 3167-IV ( ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104 } { В редакції Закону N 878-VI ( ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 23, ст.284 } { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3739-VI ( ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.173 } Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 3. Суб'єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 4. Об'єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

Розділ II ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Стаття 7. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 8. Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді Стаття 9. Соціальна профілактика серед сімей, дітей та молоді Стаття 10. Соціальна реабілітація сімей, дітей та молоді Стаття 11. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 12. Завдання суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 14. Права та обов'язки фахівця з соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 15. Підстави для зміни або припинення надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді Стаття 16. Управління у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 17. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Стаття 18. Кадрове забезпечення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, підготовка фахівців з соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю та підвищення їхньої кваліфікації Стаття 19. Джерела та порядок фінансування суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

Розділ III ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Стаття 21. Порядок розгляду спорів, що виникають у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

Розділ IV МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про Службу безпеки України Про засади державної регіональної політики Про господарські товариства Про судоустрій і статус суддів Про відходи