Укр Рус
< Закони України

Про столицю України - місто-герой Київ


Скачать бесплатно Закон України Про столицю України - місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV

Закон України Про столицю України - місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місто Київ - столиця України Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті Стаття 4. Столичні функції міста Києва Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ

Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві

Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2500-VI від 07.09.2010

Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві Стаття 12. Президія Київської міської ради

Розділ III ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 13. Київський міський голова Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Стаття 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації Стаття 17. Додаткові повноваження Київського міського голови

Розділ IV МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва

Розділ V ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів

Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ КИЄВІ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ

Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Про Митний тариф України Про плату за землю Про концесії Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини