Укр Рус
< Закони України

Про столицю України - місто-герой Київ


Скачать бесплатно Закон України Про столицю України - місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV

Закон України Про столицю України - місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місто Київ - столиця України Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті Стаття 4. Столичні функції міста Києва Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ

Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві Стаття 12. Президія Київської міської ради

Розділ III ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 13. Київський міський голова Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Стаття 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації Стаття 17. Додаткові повноваження Київського міського голови

Розділ IV МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва

Розділ V ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів

Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ КИЄВІ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ

Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень Про депозитарну систему України Про газ (метан) вугільних родовищ Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування України Про позашкільну освіту