Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 20 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 01.12.2018


Про страхування
Стаття 20. Обов'язки страховика

Страховик зобов'язаний:
 
1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
 
2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику;
 
3) при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом; { Пункт 3 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
 
5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
 
6) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом; { Пункт 6 частини першої статті 20 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
7) надавати відповідним підрозділам Національної поліції інформацію про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю.
{ Частину першу статті 20 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
 
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.


Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті