Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 36 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 01.12.2018


Про страхування
Стаття 36. Функції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

{ Назва статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }
 
Основними функціями Уповноваженого органу є:
 
1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
 
2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;
 
3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;
 
4) проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;
 
5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції Уповноваженого органу;
 
6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;
 
7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;
 
8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників;
 
9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;
 
10) забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;
 
11) встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 11 частини першої статті 36 див. в Рішенні Конституційного Суду N 27-рп/2008 від 03.12.2008 }
 
12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;
 
13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання міжнародних договорів України з цих питань;
 
14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.
 
Уповноважений орган може здійснювати інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Стаття 1 ...34 35 36 37 38 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті