Укр Рус

Про страхування
Стаття 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховикаСт. 43 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВРУповноважений орган має право призначити проведення примусової санації страховика-резидента у разі: { Абзац перший частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом трьох місяців;
 
недосягнення ним визначеного законом розміру статутного капіталу;
 
настання інших випадків, визначених чинним законодавством України.
 
Примусова санація передбачає:
 
проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика-резидента, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки; { Абзац другий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління страховиком-резидентом; { Абзац третій частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
встановлення заборони на вільне користування майном страховика-резидента та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Уповноваженого органу; { Абзац четвертий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення розрахунків із страхувальниками;
 
прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика-резидента. Ліквідація страховика-резидента здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. { Абзац шостий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
Реорганізація страховика-резидента за рішенням Уповноваженого органу передбачає: { Абзац перший частини третьої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;
 
об'єднання кількох страховиків-резидентів із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників страховиків-резидентів; { Абзац третій частини третьої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
залучення до числа учасників страховика-резидента інших страховиків (у тому числі страховиків-нерезидентів) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав. { Абзац четвертий частини третьої статті 43 в редакції Закону N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли таке рішення і страховик не має зобов'язань перед страхувальниками, Уповноважений орган приймає рішення про виключення страховика з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків).
 
Ліквідація страховика-резидента, що має зобов'язання перед страхувальниками, у разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку, визначеному законом.
{ Частина п'ята статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги. { Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом N 675-VI від 17.12.2008 }
 
Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності органами державної влади і органами місцевого самоврядування у зв'язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).
 
Реорганізація страховика-резидента (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Уповноваженим органом.
{ Частина статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }
 
Вимоги страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та кредиторів задовольняються за рахунок активів філії страховика-нерезидента, в разі їх недостатності - гарантійного депозиту, а в разі недостатності активів філії страховика-нерезидента та її гарантійного депозиту - за рахунок страховика-нерезидента, який створив таку філію.
{ Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом N 2774-IV від 07.07.2005 }

Стаття 1 ...41 42 43 44 45 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР 

Рекомендовані сторінки

Про страхування Стаття 44. Страхування іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на території України Про страхування Стаття 45. Розгляд спорівДодати коментар до ст.43 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР