Укр Рус

Про страхування
Стаття 6. Добровільне страхування та його видиСт. 6 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВРДобровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.

Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами страхування, зареєстрованими Уповноваженим органом.

Видами добровільного страхування можуть бути:

1) страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування ;

4) страхування здоров'я на випадок хвороби;

5) страхування залізничного транспорту;

6) страхування наземного транспорту ;

7) страхування повітряного транспорту;

8) страхування водного транспорту ;

9) страхування вантажів та багажу ;

10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

11) страхування майна ;

12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ;

13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту ;

14) страхування відповідальності власників водного транспорту ;

15) страхування відповідальності перед третіми особами ;

16) страхування кредитів ;

17) страхування інвестицій;

18) страхування фінансових ризиків;

19) страхування судових витрат;

20) страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій;

21) страхування медичних витрат;

21-1) страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків

{ Частину четверту статті 6 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом N 4212-VI від 22.12.2011 }

22) страхування сільськогосподарської продукції;

{ Частину четверту статті 6 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 4391-VI від 09.02.2012 }

23) інші види добровільного страхування.

Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган.

Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати , обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування життя.

Страховики мають право займатися тільки тими видами добровільного страхування, які визначені в ліцензії.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР