Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 01.12.2018


Про страхування
Стаття 6. Добровільне страхування та його види

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
 
Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.
 
Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими Уповноваженим органом.
 
Видами добровільного страхування можуть бути:
 
1) страхування життя;
 
2) страхування від нещасних випадків;
 
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
 
4) страхування здоров'я на випадок хвороби;
 
5) страхування залізничного транспорту;
 
6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 
7) страхування повітряного транспорту;
 
8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
 
9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 
10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 
11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 цієї статті);
 
12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 
13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 
14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 
15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 цієї статті);
 
16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
 
17) страхування інвестицій;
 
18) страхування фінансових ризиків;
 
19) страхування судових витрат;
 
20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
 
21) страхування медичних витрат;
 
21-1) страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків
{ Частину четверту статті 6 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом N 4212-VI ( 4212-17 ) від 22.12.2011 }
 
21-2) страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги;
{ Частину четверту статті 6 доповнено пунктом 21-2 згідно із Законом N 246-VIII ( 246-19 ) від 05.03.2015 }
 
22) страхування сільськогосподарської продукції;
{ Частину четверту статті 6 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 4391-VI ( 4391-17 ) від 09.02.2012 }
 
23) інші види добровільного страхування.
 
Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган.
 
Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування життя.
 
Страховики мають право займатися тільки тими видами добровільного страхування, які визначені в ліцензії.


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті