Укр Рус

Про страхування
Стаття 7. Види обов'язкового страхуванняСт. 7 ЗУ Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВРВ Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:

1) медичне страхування;

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

3) особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин ;

4) страхування спортсменів вищих категорій;

5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

{ Пункт 5-1 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

7) авіаційне страхування цивільної авіації;

8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

9) страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; { Пункт 9 частини першої статті 7 в редакції Закону N 1961-IV від 01.07.2004 }

10) страхування засобів водного транспорту;

{ Пункт 11 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 1447-VI від 04.06.2009 }

12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; { Пункт 12 частини першої статті 7 в редакції Закону N 2893-III від 13.12.2001 }

13) страхування працівників , які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

15) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

16) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ;

17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи , членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;

{ Пункт 17 частини першої статті 7 в редакції Закону N 1617-VI від 24.07.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами N 4452-VI від 23.02.2012, N 5463-VI від 16.10.2012 }

18) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" ;

19) страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

20) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації небезпечних відходів;

{ Пункт 21 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 1971-IV від 01.07.2004 }

22) страхування об'єктів космічної діяльності , перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності;

{ Пункт 22 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 } { Зміни до пункту 22 частини першої статті 7 див. в Законі N 5461-VI від 16.10.2012 }

23) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

24) страхування об'єктів космічної діяльності , які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

25) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

26) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

27) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

28) страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

29) страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

30) страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;

{ Пункт 30 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4391-VI від 09.02.2012 }

31) страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

32) страхування відповідальності морського судновласника;

33) страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

34) страхування відповідальності виробників продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 2775-III від 15.11.2001 }

35) страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 898-IV від 05.06.2003 }

{ Пункт 35-1 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

{ Пункт 36 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

{ Пункт 37 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

{ Пункт 38 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 2367-VI від 29.06.2010 }

{ Пункт 39 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 2367-VI від 29.06.2010 }

{ Пункт 39 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

40) страхування майна, переданого у концесію; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004 }

41) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 1628-IV від 18.03.2004 }

42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт. { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 42 згідно із Законом N 2288-IV від 23.12.2004 }

43) страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу вугільних родовищ; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 43 згідно із Законом N 1392-VI від 21.05.2009 }

44) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 44 згідно із Законом N 3236-VI від 19.04.2011 }

45) страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 45 згідно із Законом N 5037-VI від 04.07.2012 }

46) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей. { Частину першу статті 7 доповнено пунктом 46 згідно із Законом N 5204-VI від 06.09.2012 }

Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5090-VI від 05.07.2012 }

Для договорів міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет Міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, у межах яких Моторне страхове бюро України встановлює обов'язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами.


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР