Укр Рус

Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України
Стаття 14. Евакуація громадян з тимчасово окупованої території УкраїниСт. 14 ЗУ Про створення ВЕЗ Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупован від 12.08.2014 № 1636-VII14.1. Внутрішньо переміщеною особою вважається особа, яка підпадає під визначення Статуту Управління Верховного Комісаріату Організації Об’єднаних Націй із справ біженців та на початок тимчасової окупації мала місце проживання або тимчасового перебування на території Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя.

14.2. Внутрішньо переміщена особа, яка депортується (примусово направляється, доправляється) за межі тимчасово окупованої території України або не може повернутися у місце свого проживання чи тимчасового перебування за рішенням відповідних органів держави-окупанта:

а) одержує одноразову субсидію, яка складається з компенсації фактично понесених витрат на евакуацію з тимчасово окупованої території України та коштів на первинне облаштування.

Порядок розрахунку такої субсидії, її склад та строки надання визначаються Кабінетом Міністрів України;

б) має право на безоплатне розміщення (навчання) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на іншій території України. Порядок такого розміщення (навчання) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

в) звільняється від плати за гуртожиток у разі вступу до вищого навчального закладу, а також в аспірантуру чи докторантуру на іншій території України;

г) закріплюється за відповідними закладами охорони здоров’я та отримує безоплатно медичну допомогу та медичне обслуговування;

ґ) підпадає під дію норм законодавства України щодо правового статусу осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

14.3. Упродовж строку тимчасової окупації примусово переміщена особа звільняється від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. Національний банк України приймає рішення про зміну класифікації таких іпотечних кредитів або інші рішення з метою недопущення погіршення ліквідності (фінансового стану) кредитора.

Норми цього пункту не поширюються на нерухоме житлове майно, загальна площа якого перевищує показники, встановлені статтею 265 Податкового кодексу України.

На громадянина України, який виїжджає з тимчасово окупованої території за межі державного кордону України на місце постійного проживання або змінює своє громадянство, не поширюються норми цього пункту.

Стаття 1 ...12 13 14 15 

Перейти до статті