Укр Рус

Про судоустрій і статус суддів


Скачать бесплатно Закон України Про судоустрій і статус суддів вiд 07.07.2010 № 2453-VI

Закон України Про судоустрій і статус суддів вiд 07.07.2010 № 2453-VI ЗмістРозділ I
Засади організації судової влади

Стаття 1. Судова влада Стаття 2. Завдання суду Стаття 3. Судова система України Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів Стаття 5. Здійснення правосуддя Стаття 6. Самостійність судів Стаття 7. Право на судовий захист Стаття 8. Право на повноважний суд Стаття 9. Рівність перед законом і судом Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах Стаття 13. Обов'язковість судових рішень Стаття 14. Право на оскарження судового рішення Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ Стаття 16. Символи судової влади

Розділ II
Суди загальної юрисдикції
Глава 1
Організаційні основи системи судів
загальної юрисдикції

Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади

Глава 2
Місцеві суди

Стаття 21. Види і склад місцевих судів Стаття 22. Повноваження місцевого суду Стаття 23. Суддя місцевого суду Стаття 24. Голова місцевого суду Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

Глава 3
Апеляційні суди

Стаття 26. Види і склад апеляційних судів Стаття 27. Повноваження апеляційного суду Стаття 28. Суддя апеляційного суду Стаття 29. Голова апеляційного суду Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду

Глава 4
Вищі спеціалізовані суди

Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду

Глава 5
Верховний Суд України

Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган Стаття 39. Склад Верховного Суду України Стаття 40. Суддя Верховного Суду України Стаття 41. Голова Верховного Суду України Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України Стаття 43. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України Стаття 44. Заступник Голови Верховного Суду України Стаття 45. Пленум Верховного Суду України Стаття 46. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України

Розділ III
Професійні судді, народні засідателі
та присяжні
Глава 1
Загальні положення статусу судді

Стаття 47. Незалежність судді Стаття 48. Недоторканність судді Стаття 49. Відповідальність за неповагу до суду чи судді Стаття 50. Посвідчення судді

Глава 2
Суддя

Стаття 51. Статус судді Стаття 52. Незмінюваність судді Стаття 53. Вимоги щодо несумісності Стаття 54. Права та обов'язки судді Стаття 55. Присяга судді Стаття 56. Етика судді

Глава 3
Народні засідателі та присяжні

Стаття 57. Статус народного засідателя Стаття 58. Список народних засідателів Стаття 59. Вимоги до народного засідателя Стаття 60. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя Стаття 61. Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді Стаття 62. Гарантії прав народних засідателів Стаття 63. Присяжні

Розділ IV
Порядок зайняття посади судді суду
загальної юрисдикції
Глава 1
Загальні положення

Стаття 64. Вимоги до кандидатів на посаду судді Стаття 65. Добір кандидатів на посаду судді

Глава 2
Призначення на посаду судді

Стаття 66. Порядок призначення на посаду судді вперше Стаття 67. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 68. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді Стаття 69. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді Стаття 70. Кваліфікаційний іспит Стаття 71. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Стаття 72. Призначення на посаду судді Стаття 73. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку

Глава 3
Розгляд питання про обрання
на посаду судді безстроково

Стаття 74. Порядок обрання на посаду судді безстроково Стаття 75. Звернення кандидата на посаду судді безстроково до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 76. Порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково Стаття 77. Прийняття рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково Стаття 78. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково Стаття 79. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково Стаття 80. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду

Розділ V
Забезпечення належного
кваліфікаційного рівня судді
txtc5 {color: White; font-style: italic} Глава 1
Національна школа суддів України

Стаття 81. Статус і структура Національної школи суддів України Стаття 82. Завдання Національної школи суддів України

Розділ VI
Дисциплінарна відповідальність судді
Глава 1
Підстави та порядок застосування
до суддів дисциплінарної відповідальності

Стаття 83. Підстави дисциплінарної відповідальності судді Стаття 84. Дисциплінарне провадження щодо судді Стаття 85. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді Стаття 86. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді Стаття 87. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді Стаття 88. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його зняття Стаття 89. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

Глава 2
Вища кваліфікаційна комісія
суддів України

Стаття 90. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 91. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 92. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 93. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 94. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 95. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 96. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 97. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 98. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Стаття 99. Служба дисциплінарних інспекторів

Розділ VII
Звільнення судді суду загальної юрисдикції
з посади
Глава 1
Загальні положення

Стаття 100. Загальні умови звільнення судді з посади Стаття 101. Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його призначено Стаття 102. Звільнення судді з посади за віком Стаття 103. Звільнення судді з посади за станом здоров'я Стаття 104. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності Стаття 105. Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги Стаття 106. Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього Стаття 107. Звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства Стаття 108. Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим Стаття 109. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням Стаття 110. Вимоги до подання про звільнення судді з посади Стаття 111. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково Стаття 112. Припинення повноважень судді

Розділ VIII
Суддівське самоврядування
Глава 1
Загальні засади суддівського самоврядування

Стаття 113. Завдання суддівського самоврядування Стаття 114. Організаційні форми суддівського самоврядування

Глава 2
Збори суддів та конференції суддів

Стаття 115. Збори суддів Стаття 116. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду Стаття 117. Виконання рішень зборів суддів Стаття 118. Конференції суддів Стаття 119. Види конференцій суддів та порядок їх формування Стаття 120. Порядок скликання конференцій суддів Стаття 121. Порядок проведення конференції суддів Стаття 122. Ради суддів

Глава 3
Вищі органи суддівського самоврядування

Стаття 123. З'їзд суддів України Стаття 124. Порядок скликання з'їзду суддів України Стаття 125. Обрання делегатів на з'їзд суддів України Стаття 126. Порядок проведення з'їзду суддів України Стаття 127. Рада суддів України Стаття 128. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування

Розділ IX
Забезпечення судді

Стаття 129. Суддівська винагорода Стаття 130. Відпустка Стаття 131. Стаж роботи судді Стаття 132. Забезпечення житлових умов судді Стаття 133. Забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю Стаття 134. Державний захист суддів та членів їхніх сімей Стаття 135. Соціальне страхування судді

Розділ X
Статус судді у відставці

Стаття 136. Вихідна допомога судді у зв'язку з відставкою Стаття 137. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей Стаття 138. Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці Стаття 139. Припинення відставки судді

Розділ XI
Організаційне забезпечення
діяльності судів
Глава 1
Загальні питання забезпечення
діяльності судів

Стаття 140. Особливості забезпечення функціонування судової влади Стаття 141. Система забезпечення функціонування судової влади Стаття 142. Засади фінансування судів Стаття 143. Порядок фінансування судів Стаття 144. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи

Глава 2
Державна судова адміністрація України

Стаття 145. Статус Державної судової адміністрації України Стаття 146. Повноваження Державної судової адміністрації України Стаття 147. Голова Державної судової адміністрації України Стаття 148. Територіальні управління Державної судової адміністрації України Стаття 149. Апарат суду Стаття 150. Особливості апаратів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів Стаття 151. Помічники суддів судів загальної юрисдикції Стаття 152. Бібліотека суду Стаття 153. Служба судових розпорядників Стаття 154. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах Стаття 400-5. Стаття 400-7. Стаття 400-9.

"Г л а в а 32-1.

Стаття 400-11. Стаття 400-12. Стаття 400-13. Стаття 400-14. Стаття 400-15. Стаття 400-16. Стаття 400-17. Стаття 400-18. Стаття 400-19. Стаття 400-20. Стаття 400-21. Стаття 400-22. Стаття 400-23. Стаття 400-24. Стаття 400-25. Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Про третейські суди Про органи самоорганізації населення Про центральні органи виконавчої влади