Укр Рус
< Про судоустрій і статус суддів

Про судоустрій і статус суддів
Стаття 2. Завдання судуСт. 2 ЗУ Про судоустрій від 02.06.2016 № 1402-VIII
1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві та перехідні положення 

Перейти до статті