Укр Рус
< Про судовий збір

Про судовий збір
Стаття 4. Розміри ставок судового зборуСт. 4 ЗУ Про судовий збір від 08.07.2011 № 3674-VI1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

------------------------------------------------------------------

|Найменування документа і дії, | Ставка судового збору |

|за яку справляється судовий збір| |

|--------------------------------+-------------------------------|

|1. За подання до суду: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|1) позовної заяви майнового |1 відсоток ціни позову, але не |

|характеру |менше 0,2 розміру мінімальної |

| |заробітної плати та не більше |

| |3 розмірів мінімальної |

| |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|2) позовної заяви немайнового |0,1 розміру мінімальної |

|характеру |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|3) позовної заяви: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|про розірвання шлюбу |0,1 розміру мінімальної |

| |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|про поділ майна при розірванні |1 відсоток ціни позову, але не |

|шлюбу |менше 0,2 розміру мінімальної |

| |заробітної плати та не більше |

| |3 розмірів мінімальної |

| |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4) заяви про видачу судового |50 відсотків ставки, що |

|наказу |визначається з оспорюваної суми|

| |у разі звернення до суду з |

| |позовом у порядку позовного |

| |провадження |

|--------------------------------+-------------------------------|

|5) заяви у справах окремого |0,1 розміру мінімальної |

|провадження |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|6) позовної заяви про захист | |

|честі та гідності фізичної | |

|особи, ділової репутації | |

|фізичної або юридичної особи, а | |

|саме: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|позовної заяви немайнового |0,2 розміру мінімальної |

|характеру |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|позовної заяви про відшкодування|визначається з урахуванням ціни|

|моральної шкоди |позову, що встановлюється |

| |згідно з підпунктом 1 цього |

| |пункту |

|--------------------------------+-------------------------------|

|7) заяви про перегляд заочного |0,1 розміру мінімальної |

|рішення |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|8) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що |

|суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні |

|апеляційної скарги на рішення |позовної заяви, іншої заяви і |

|суду |скарги, а у разі подання |

| |позовної заяви майнового |

| |характеру - 50 відсотків |

| |ставки, обчисленої виходячи з |

| |оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|9) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що |

|суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні |

|касаційної скарги на рішення |позовної заяви, іншої заяви і |

|суду |скарги, а у разі подання |

| |позовної заяви майнового |

| |характеру - 70 відсотків |

| |ставки, обчисленої виходячи з |

| |оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|10) заяви про перегляд судового |50 відсотків ставки, що |

|рішення у зв'язку з |підлягає сплаті при поданні |

|нововиявленими обставинами |позовної заяви, іншої заяви і |

| |скарги, а у разі подання |

| |позовної заяви майнового |

| |характеру - 50 відсотків |

| |ставки, обчисленої виходячи з |

| |оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|11) заяви про перегляд судових |70 відсотків ставки, що |

|рішень Верховним Судом України |підлягає сплаті при поданні |

| |позовної заяви, іншої заяви і |

| |скарги, а у разі подання |

| |позовної заяви майнового |

| |характеру - 70 відсотків |

| |ставки, обчисленої виходячи з |

| |оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|12) апеляційної скарги на |50 відсотків ставки, що |

|судовий наказ |підлягає сплаті за подання |

| |заяви про видачу судового |

| |наказу в наказному провадженні |

|--------------------------------+-------------------------------|

|13) заяви про забезпечення |0,1 розміру мінімальної |

|доказів або позову |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|14) апеляційної і касаційної |0,1 розміру мінімальної |

|скарги на ухвалу суду, заяви про|заробітної плати |

|приєднання до апеляційної чи | |

|касаційної скарги на ухвалу суду| |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15) заяви про скасування рішення|0,5 розміру мінімальної |

|третейського суду |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|16) заяви про видачу виконавчого|0,2 розміру мінімальної |

|листа на примусове виконання |заробітної плати |

|рішення третейського суду | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|17) заяви про видачу виконавчого|0,1 розміру мінімальної |

|документа на підставі рішення |заробітної плати |

|іноземного суду | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|2. За подання до господарського | |

|суду: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|1) позовної заяви майнового |2 відсотки ціни позову, але не |

|характеру |менше 1,5 розміру мінімальної |

| |заробітної плати та не більше |

| |60 розмірів мінімальних |

| |заробітних плат |

|--------------------------------+-------------------------------|

|2) позовної заяви немайнового |1 розмір мінімальної заробітної|

|характеру |плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|3) заяви про вжиття запобіжних |1,5 розміру мінімальної |

|заходів та забезпечення позову |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що |

|суду |підлягає сплаті при поданні |

| |позовної заяви, а у разі |

| |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 50 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|5) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що |

|суду |підлягає сплаті при поданні |

| |позовної заяви, а у разі |

| |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 50 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|6) заяви про перегляд судового |50 відсотків ставки, що |

|рішення у зв'язку з |підлягає сплаті при поданні |

|нововиявленими обставинами |позовної заяви, а у разі |

| |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 50 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|7) заяви про перегляд судових |70 відсотків ставки, що |

|рішень Верховним Судом України |підлягає сплаті при поданні |

| |позовної заяви, а у разі |

| |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 50 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|8) апеляційної і касаційної |0,5 розміру мінімальної |

|скарги на ухвалу суду |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|9) заяви про скасування рішення |2 розміри мінімальної |

|третейського суду |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|10) заяви про видачу виконавчого|1,5 розміру мінімальної |

|документа на примусове виконання|заробітної плати |

|рішення третейського суду | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|11) заяви про видачу виконавчого|2 розміри мінімальної |

|документа на підставі рішення |заробітної плати |

|іноземного суду | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|12) заяви про затвердження плану|1 розмір мінімальної |

|санації до порушення провадження|заробітної плати |

|у справі про банкрутство | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|13) заяви про порушення справи |5 розмірів мінімальної |

|про банкрутство |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|14) заяви кредиторів, які |1 розмір мінімальної |

|звертаються з грошовими вимогами|заробітної плати |

|до боржника після оголошення про| |

|порушення справи про | |

|банкрутство, а також після | |

|повідомлення про визнання | |

|боржника банкрутом | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15) заяви про визнання |1 розмір мінімальної |

|правочинів |заробітної плати |

|недійсними та спростування | |

|майнових дій боржника в межах | |

|провадження у справі про | |

|банкрутство | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|16) заяви про розірвання мирової|1 розмір мінімальної |

|угоди, укладеної у справі про |заробітної плати |

|банкрутство, або визнання її | |

|недійсною | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|17) апеляційних і касаційних |0,5 розміру мінімальної |

|скарг у справі про банкрутство |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|3. За подання до | |

|адміністративного суду: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|1) адміністративного позову: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|майнового характеру |1 відсоток розміру майнових |

| |вимог, але не менше 0,1 розміру|

| |мінімальної заробітної плати та|

| |не більше |

| |2 розмірів мінімальних |

| |заробітних плат |

|--------------------------------+-------------------------------|

|немайнового характеру |0,03 розміру мінімальної |

| |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|2) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що |

|суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні |

|апеляційної скарги на рішення |позовної заяви, а у разі |

|суду |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 50 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|3) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що |

|суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні |

|касаційної скарги на рішення |позовної заяви, а у разі |

|суду |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 70 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4) заяви про перегляд судового |50 відсотків ставки, що |

|рішення у зв'язку з |підлягає сплаті при поданні |

|нововиявленими обставинами |позовної заяви, а у разі |

| |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 50 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|5) заяви про перегляд судових |70 відсотків ставки, що |

|рішень Верховним Судом України |підлягає сплаті при поданні |

| |позовної заяви, а у разі |

| |подання позовної заяви |

| |майнового характеру - 70 |

| |відсотків ставки, обчисленої |

| |виходячи з оспорюваної суми |

|--------------------------------+-------------------------------|

|6) апеляційної і касаційної |0,05 розміру мінімальної |

|скарг на ухвалу суду, заяви про |заробітної плати |

|приєднання до апеляційної чи | |

|касаційної скарги на ухвалу суду| |

|--------------------------------+-------------------------------|

|7) заяви про забезпечення |0,1 розміру мінімальної |

|доказів або позову |заробітної плати |

|--------------------------------+-------------------------------|

|8) заяви про видачу виконавчого |0,1 розміру мінімальної |

|документа на підставі рішення |заробітної плати |

|іноземного суду | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4. За видачу судами документів: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|1) за повторну видачу копії |1 гривня за кожний аркуш копії |

|судового рішення | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|2) за видачу дубліката судового |3 гривні |

|наказу та виконавчого листа | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|3) за роздрукування технічного |5 гривень за кожний аркуш |

|запису судового засідання |тексту на папері формату А4 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|4) за видачу в електронному |15 гривень |

|вигляді копії технічного запису | |

|судового засідання | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|5) за виготовлення копії |1 гривня за кожний аркуш копії |

|судового рішення у разі, якщо | |

|особа, яка не бере | |

|участі у справі, якщо судове | |

|рішення безпосередньо стосується| |

|її прав, свобод, інтересів чи | |

|обов'язків, звертається до | |

|апарату відповідного суду з | |

|письмовою заявою про | |

|виготовлення такої копії згідно | |

|із Законом України "Про доступ | |

|до судових рішень" . | |

------------------------------------------------------------------

{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4212-VІ від 22.12.2011 }

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті