Укр Рус

Про судову експертизу


Скачать бесплатно Закон України Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII

Закон України Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII Зміст

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття судової експертизи Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу Стаття 3. Принципи судово-експертної діяльності Стаття 4. Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку Стаття 5. Максимальне збереження об'єктів дослідження Стаття 6. Забезпечення умов праці судового експерта за місцезнаходженням об'єктів дослідження Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності Стаття 9. Державний Реєстр атестованих судових експертів

Р о з д і л II СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ

Стаття 10. Особи, які можуть бути судовими експертами Стаття 11. Особи, які не можуть бути судовими експертами Стаття 12. Обов'язки судового експерта Стаття 13. Права судового експерта Стаття 14. Відповідальність судового експерта

Р о з д і л III ФІНАНСОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ( Назва розділу III в редакції Закону N 1992-IV ( ) від 09.09.2004 )

Стаття 15. Фінансування судово-експертної діяльності Стаття 16. Атестація судового експерта Стаття 17. Експертно-кваліфікаційні комісії Стаття 18. Оплата праці та соціальний захист судових експертів Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи Стаття 20. Інформаційне забезпечення Стаття 21. Кадрове забезпечення

Р о з д і л IV МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 22. Проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави Стаття 23. Залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз Стаття 24. Міжнародне наукове співробітництво Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні Про захист від недобросовісної конкуренції Про державну допомогу сім ям з дітьми Про відпустки


Рекомендовані сторінки

Про судову експертизу Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності Про судову експертизу Стаття 3. Принципи судово-експертної діяльностіДодати коментар до ЗУ Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII