Укр Рус

Про судову експертизу


Скачать бесплатно Закон України Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII

Закон України Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII ЗмістР о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття судової експертизи Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу Стаття 3. Принципи судово-експертної діяльності Стаття 4. Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку Стаття 5. Максимальне збереження об'єктів дослідження Стаття 6. Забезпечення умов праці судового експерта за місцезнаходженням об'єктів дослідження Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності Стаття 9. Державний Реєстр атестованих судових експертів

Р о з д і л II СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ

Стаття 10. Особи, які можуть бути судовими експертами Стаття 11. Особи, які не можуть бути судовими експертами Стаття 12. Обов'язки судового експерта Стаття 13. Права судового експерта Стаття 14. Відповідальність судового експерта

Р о з д і л III ФІНАНСОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ( Назва розділу III в редакції Закону N 1992-IV ( ) від 09.09.2004 )

Стаття 15. Фінансування судово-експертної діяльності Стаття 16. Атестація судового експерта Стаття 17. Експертно-кваліфікаційні комісії Стаття 18. Оплата праці та соціальний захист судових експертів Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи Стаття 20. Інформаційне забезпечення Стаття 21. Кадрове забезпечення

Р о з д і л IV МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 22. Проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави Стаття 23. Залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз Стаття 24. Міжнародне наукове співробітництво Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про іпотечні облігації Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України Про адвокатуру Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Про Регламент Верховної Ради України


Рекомендовані сторінки

Про судову експертизу Стаття 10. Особи, які можуть бути судовими експертамиДодати коментар до ЗУ Про судову експертизу від 25.02.1994 № 4038-XII