Укр Рус
< Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Стаття 3. Визначення термінів Ст. 3 ЗУ Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні від 11.12.2003 № 1382-IVУ цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

свобода пересування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

вільний вибір місця проживання чи перебування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони хочуть проживати чи перебувати; { Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 }

місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово; { Абзац п'ятий статті 3 в редакції Закону N 1673-VII від 02.09.2014 }

особа - фізична особа;

реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси житла; { Абзац сьомий статті 3 в редакції Законів N 5088-VI від 02.09.2014 }

довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування - документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;

документи, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи, - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні. { Статтю 3 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 5088-VI від 05.07.2012 }

Стаття 1 2 3 4 5 ...16 

Перейти до статті