Укр Рус

Про свободу совісті та релігійні організації


Скачать бесплатно Закон України Про свободу совісті та релігійні організації від 23.04.1991 № 987-XII

Закон України Про свободу совісті та релігійні організації від 23.04.1991 № 987-XII ЗмістСтаття 1. Завдання Закону  Стаття 2. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації  Стаття 3. Право на свободу совісті  Стаття 4. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії  Стаття 5. Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави  Стаття 6. Відокремлення школи від церкви (релігійних організацій)  Стаття 7. Релігійні організації  Стаття 8. Релігійна громада  Стаття 9. Релігійні управління і центри  Стаття 10. Монастирі, релігійні братства і місії  Стаття 11. Духовні навчальні заклади  Стаття 12. Статути (положення) релігійних організацій  Стаття 13. Релігійна організація - юридична особа  Стаття 14. Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій  Стаття 15. Відмова в реєстрації статуту (положення) релігійної організації  Стаття 16. Припинення діяльності релігійної організації  Стаття 17. Користування майном, яке є власністю держави, громадських організацій або громадян  Стаття 18. Власність релігійних організацій  Стаття 19. Виробнича і господарська діяльність релігійних організацій  Стаття 20. Розпорядження майном релігійних організацій, що припинили свою діяльність  Стаття 21. Релігійні обряди і церемонії  Стаття 22. Література і предмети релігійного призначення  Стаття 23. Добродійна і культурно-освітня діяльність релігійних організацій  Стаття 24. Міжнародні зв'язки та контакти релігійних організацій і віруючих  Стаття 25. Трудові правовідносини у релігійних організаціях  Стаття 26. Трудові права громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах і закладах  Стаття 28. Право на соціальний захист громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах і закладах  Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації  Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії  Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації  Стаття 32. Міжнародні договори 

Інші нормативні акти

Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Про державну виконавчу службу