Укр Рус

Про телекомунікації


Скачать бесплатно Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV

Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV ЗмістГлава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2752-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2752-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2752-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Стаття 2. Мета Закону Стаття 3. Призначення телекомунікацій Стаття 4. Законодавство про телекомунікації Стаття 5. Сфера дії Закону Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій Стаття 7. Вживання мов у сфері телекомунікацій Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій Стаття 10. Землі телекомунікацій Стаття 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій

Глава II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Ухвалення державної політики та законодавче забезпечення державного управління і регулювання у сфері телекомунікацій здійснює Верховна Рада України.

Стаття 13. Органи управління у сфері телекомунікацій Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері телекомунікацій Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку

Глава III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ { Назва глави III в редакції Закону N 3610-VI ( ) від 07.07.2011 }

Стаття 16. Мета державного регулювання Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій Стаття 18. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Статтю 18 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 18 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 18 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010

Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій Стаття 19-1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 21. Діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо захисту прав споживачів Стаття 22. Відкритість діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 22-1. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 22-2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 23. Відповідальність посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Глава IV
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 24. Умови застосування технічних засобів телекомунікацій Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій Стаття 26. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій

Глава V
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення Стаття 29. Оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайного стану Стаття 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних мереж загального користування Стаття 31. Проектування, будівництво, реконструкція і модернізація телекомунікаційних мереж

Глава VI
СПОЖИВАЧІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг

Статтю 32 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Статтю 32 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг Стаття 34. Захист інформації про споживача Стаття 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення діяльності оператором, провайдером телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг

Глава VII
ОПЕРАТОРИ, ПРОВАЙДЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 37. Правові основи діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій

Статтю 39 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій

Глава VIII
РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій Стаття 43. Основні принципи ліцензування у сфері телекомунікацій Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії Стаття 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії Стаття 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках Стаття 48. Видача ліцензії та її копій Стаття 49. Продовження строку дії ліцензії Стаття 50. Переоформлення ліцензії Стаття 51. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії Стаття 52. Видача дубліката ліцензії Стаття 53. Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії, продовження терміну її дії

Статтю 54 виключено на підставі Закону N 2299-VI від 01.06.2010

Стаття 55. Анулювання ліцензії Стаття 56. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет

Глава IX
ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж Стаття 58. Обов'язки операторів при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж Стаття 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Глава X
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

Статтю 63 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 378-V від 28.11.2006

Статтю 63 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 378-V від 28.11.2006

Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

Глава XI
РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ І РОЗРАХУНКІВ

Стаття 66. Регулювання тарифів Стаття 67. Принципи регулювання тарифів Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги

Глава XII
НОМЕРНИЙ РЕСУРС

Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу України Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу

Статтю 70 доповнено частиною згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010

Стаття 71. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу

Глава XIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва Стаття 73. Міжнародні договори Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав Стаття 75. Відповідальність за порушення законодавства про телекомунікації

Глава XIV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Статті 17, 20 набирають чинності в 2004 році. Частина третя статті 53, частина п'ята статті 64, частина восьма статті 70 набирають чинності з 1 січня 2005 року. 2. ЦОВЗ здійснює повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у повному обсязі до 1 січня 2005 року. { Пункт 2 глави XIV в редакції Законів N 1876-IV ( ) від 24.06.2004, N 2119-IV ( ) від 21.10.2004 } 3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня набрання чинності цим Законом: 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону; 2) розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 5. Суб'єкти господарювання у сфері телекомунікацій повинні в місячний термін від дня створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, направити повідомлення згідно із статтею 42 цього Закону. 6. Ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та дозволи на використання номерного ресурсу, які були видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом визначеного в них терміну. 7. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( , ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): а) статті 148-1, 148-2, 148-4, 243 викласти в такій редакції: "

Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності Стаття 243. Органи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та Адміністрації зв'язку та радіочастот України Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про забезпечення комерційного обліку природнього газу Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність