Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про телекомунікації


Скачать бесплатно Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV

Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів Стаття 2. Мета Закону Стаття 3. Призначення телекомунікацій Стаття 4. Законодавство про телекомунікації Стаття 5. Сфера дії Закону Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій Стаття 7. Мова у сфері телекомунікацій Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій Стаття 10. Землі телекомунікацій Стаття 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій

Глава II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Ухвалення державної політики та законодавче забезпечення державного управління і регулювання у сфері телекомунікацій здійснює Верховна Рада України.

Стаття 13. Органи управління у сфері телекомунікацій Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері телекомунікацій Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку

Глава III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 16. Мета державного регулювання Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій Стаття 18. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій Стаття 19-1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 21. Діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо захисту прав споживачів Стаття 22. Відкритість діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 22-1. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 22-2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Стаття 23. Відповідальність посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Глава IV
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 24. Умови застосування технічних засобів телекомунікацій Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій Стаття 26. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій

Глава V
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення Стаття 29. Оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайного стану Стаття 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних мереж загального користування Стаття 31. Створення телекомунікаційних мереж

Глава VI
СПОЖИВАЧІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг Стаття 34. Захист інформації про споживача Стаття 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення діяльності оператором, провайдером телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг

Глава VII
ОПЕРАТОРИ, ПРОВАЙДЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 37. Правові основи діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій

Глава VIII
РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій Стаття 43. Основні принципи ліцензування у сфері телекомунікацій Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії Стаття 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії Стаття 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках Стаття 48. Видача ліцензії та її копій Стаття 49. Продовження строку дії ліцензії Стаття 50. Переоформлення ліцензії Стаття 51. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії Стаття 52. Видача дубліката ліцензії Стаття 53. Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії, продовження терміну її дії

Статтю 54 виключено на підставі Закону N 2299-VI від 01.06.2010

Стаття 55. Анулювання ліцензії Стаття 56. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет

Глава IX
ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж Стаття 58. Обов'язки операторів при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж Стаття 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Глава X
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

Глава XI
РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ І РОЗРАХУНКІВ

Стаття 66. Регулювання тарифів Стаття 67. Принципи регулювання тарифів Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги

Глава XII
НОМЕРНИЙ РЕСУРС

Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу України Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу Стаття 71. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу

Глава XIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва Стаття 73. Міжнародні договори Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав Стаття 75. Відповідальність за порушення законодавства про телекомунікації Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Про відкритість використання публічних коштів Про державну допомогу суб’єктам господарювання Про колективне сільськогосподарське підприємство