Укр Рус

Про телекомунікації
Стаття 18. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизаціїСт. 18 ЗУ Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

1) вносить пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у сфері телекомунікацій;

2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та контролює їх виконання;

3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації; від 24.06.2004 )

4) здійснює ліцензування та реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг;

4-1) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій; { Частину першу статті 18 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 }

5) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу;

5-1) встановлює порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу;

5-2) відповідно до закону встановлює порядок відкриття номерного ресурсу, в якому забезпечується утворення персональних номерів абонентів, та порядок адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів, визначає організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

6) забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів; { Пункт 6 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

7) здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій;

8) дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг пропуску трафіка;

{ Пункт 9 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI від 02.12.2010 }

10) отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку;

{ Пункт 10 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI від 02.12.2010 }

10-1) визначає ринки телекомунікаційних послуг, здійснює їх аналіз та визначає операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою у порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

11) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;

12) приймає в межах своєї компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій;

13) застосовує у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій; { Пункт 13 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 }

14) передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

15) звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій, законодавства про телекомунікації;

16) регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка;

{ Пункт 16 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI від 02.12.2010 }

17) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій;

18) забезпечує рівні умови діяльності у сфері телекомунікацій;

19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;

{ Пункт 19 статті 18 в редакції Законів N 2392-VI від 01.07.2010, N 2751-VI від 02.12.2010 }

20) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій; { Пункт 20 частини першої статті 18 в редакції Закону N 3566-VI від 05.07.2011 }

21) розробляє та затверджує в межах своєї компетенції Регламент національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, а також інші нормативно-правові акти;

22) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері телекомунікацій інших держав;

23) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому нормативно-правові акти, відомості, передбачені цим Законом, та іншу інформацію;

24) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами.

Стаття 1 ...16 17 18 19 19-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV