Укр Рус

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність


Скачать бесплатно Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIV

Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIV ЗмістСтаття 1. Визначення основних термінів  Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і картографічну діяльність  Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність  Стаття 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 5-1. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності  Стаття 5-2. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів  Стаття 6. Органи державного управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 10. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення  Стаття 12. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт  Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення  Стаття 16. Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності  Стаття 17. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 17-1. Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 18. Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт  Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України  Стаття 20. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами  Стаття 21. Фінансування топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 22. Геодезичні пункти та їх охорона  Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду  Стаття 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду  Стаття 25. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності  Стаття 27. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Інші нормативні акти

Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Про фермерське господарство Про благоустрій населених пунктів Про електронну комерцію