Укр Рус
< Про торгово-промислові палати в Україні

Про торгово-промислові палати в Україні
Стаття 10. Припинення діяльності торгово-промислової палати Ст. 10 ЗУ Про торгово-промислові палати в Україні від 02.12.1997 № 6711. Діяльність торгово-промислової палати припиняється шляхом її ліквідації.

2. Ліквідація торгово-промислової палати провадиться за рішенням засновників торгово-промислової палати або за рішенням її вищого керівного органу.

Торгово-промислову палату може бути ліквідовано також за рішенням суду у випадках і порядку, встановлених законодавством України.

3. Державна реєстрація припинення торгово-промислової палати як юридичної особи проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" . { Частина третя статті 10 в редакції Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }
  4. Майно та кошти ліквідованої торгово-промислової палати після задоволення вимог усіх кредиторів розподіляються у порядку, передбаченому законодавством.


Р о з д і л III

ПРАВА ТА МАЙНО ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ

Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...16 

Перейти до статті