Укр Рус

Про торгово-промислові палати в Україні
Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат Ст. 9 ЗУ Про торгово-промислові палати в Україні від 02.12.1997 № 6711. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України, інших торгово-промислових палат провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. { Частина перша статті 9 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }
  2. Для державної реєстрації торгово-промислової палати у відповідний реєструючий орган у місячний термін з дня прийняття статуту подається заява її засновників. До заяви додаються нотаріально засвідчені копії статуту торгово-промислової палати і протоколу установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів засновників, що прийняли статут.

Державна реєстрація Торгово-промислової палати України провадиться на підставі її заяви та Статуту, прийнятого з'їздом Торгово-промислової палати України.

3. Державна реєстрація торгово-промислової палати здійснюється не пізніше 30 днів з дня подання заяви.

Зареєстрованим торгово-промисловим палатам реєструючий орган видає свідоцтво про державну реєстрацію як торгово-промислової палати встановленого Кабінетом Міністрів України зразка від 07.04.2011 }

4. Торгово-промислова палата набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

5. Зміни до статуту торгово-промислової палати підлягають реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації торгово-промислової палати.

6. За державну реєстрацію торгово-промислової палати, подальших змін до її статуту справляється реєстраційний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. Відмова у державній реєстрації торгово-промислової палати можлива лише в разі порушення встановленого цим Законом порядку створення торгово-промислової палати або невідповідності її статуту законодавству України. Відмова у реєстрації торгово-промислової палати з інших підстав не допускається.

8. Відмову в державній реєстрації торгово-промислової палати може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...16 

Перейти до статті