Укр Рус
< Про Товариство Червоного Хреста України

Про Товариство Червоного Хреста України
Стаття 2. Законодавство України про Товариство Червоного Хреста України та про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_a153, 995_154 ) та Додаткових протоколах ( 995_199, 995_200, 995_g74 ) до них, складається з інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні" ( 862-14 ), цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.Ст. 2 ЗУ Про Товариство Червоного Хреста України від 28.11.2002 № 330-IV{ Стаття 2 в редакції Закону N 2803-VI від 17.12.20

Стаття 1 2 3 4 ...37 

Перейти до статті