Укр Рус

Про транспорт


Скачать бесплатно Закон України Про транспорт вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР

Закон України Про транспорт вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Транспорт у системі суспільного виробництва Стаття 2. Законодавство про транспорт Стаття 3. Мета і завдання державного управління в галузі транспорту Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління в галузі транспорту Стаття 5. Відносини підприємств транспорту загального користування з органами влади і самоврядування Стаття 6. Основи господарської діяльності підприємств транспорту Стаття 7. Тарифи і платежі на транспорті Стаття 8. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту

Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI від 19.10.2010

Стаття 9. Майно підприємств транспорту Стаття 10. Вимоги до транспортних засобів Стаття 11. Землі транспорту Стаття 12. Обов'язки та права підприємств транспорту Стаття 13. Відповідальність підприємств транспорту Стаття 14. Охорона вантажів і об'єктів транспорту Стаття 15. Організація роботи транспорту у надзвичайних умовах Стаття 16. Безпека на транспорті Стаття 17. Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників транспорту Стаття 18. Страйки на транспорті Стаття 19. Страхування працівників, які здійснюють експлуатацію транспортних засобів, а також пасажирів, багажу і вантажів на транспорті Стаття 20. Звітно-обліковий час на транспорті

Р о з д і л II
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Стаття 21. Єдина транспортна система України Стаття 22. Залізничний транспорт і його склад Стаття 23. Землі залізничного транспорту Стаття 24. Морський транспорт і його склад Стаття 25. Землі морського транспорту Стаття 26. Технічний нагляд за суднами Стаття 27. Річковий транспорт і його склад Стаття 28. Землі річкового транспорту Стаття 29. Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами Стаття 30. Автомобільний транспорт і його склад Стаття 31. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства Стаття 32. Авіаційний транспорт і його склад Стаття 33. Землі авіаційного транспорту Стаття 34. Міський електротранспорт і його склад Стаття 35. Землі міського електротранспорту Стаття 36. Відомчий транспорт Стаття 37. Трубопровідний транспорт Стаття 38. Використання лісових смуг і земель транспортними підприємствами Стаття 39. Взаємодія підприємств різних видів транспорту Стаття 40. Координація діяльності всіх видів транспорту

Р о з д і л III
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 41. Контроль за додержанням законодавства на транспорті Стаття 42. Міжнародні договори Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про загальну безпечність нехарчової продукції Про захист тварин від жорстокого поводження Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації