Укр Рус

Про третейські суди


Скачать бесплатно Закон України Про третейські суди вiд 11.05.2004 № 1701-IV

Закон України Про третейські суди вiд 11.05.2004 № 1701-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування цього Закону Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Завдання третейського суду Стаття 4. Принципи організації і діяльності третейського суду Стаття 5. Право передачі спору на розгляд третейського суду Стаття 6. Підвідомчість справ третейським судам Стаття 7. Види третейських судів Стаття 8. Порядок утворення третейських судів Стаття 9. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду Стаття 10. Положення про постійно діючий третейський суд та регламент третейського суду Стаття 11. Законодавство, яке застосовується третейськими судами при вирішенні спорів

Розділ II
ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА

Стаття 12. Види і форма третейської угоди

Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом N 1076-VI від 05.03.2009

Стаття 13. Третейська угода і правонаступництво сторін Стаття 14. Призначення чи обрання третейського суду та третейських суддів Стаття 15. Обмін документами та письмовими матеріалами

Розділ III
ФОРМУВАННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

Стаття 16. Склад третейського суду Стаття 17. Формування складу третейського суду Стаття 18. Вимоги до третейських суддів Стаття 19. Підстави відводу чи самовідводу третейського судді Стаття 20. Порядок відводу чи самовідводу третейського судді Стаття 21. Припинення повноважень третейського судді, складу третейського суду Стаття 22. Невиконання третейськими суддями своїх обов'язків Стаття 23. Заміна третейського судді Стаття 24. Контракти третейських суддів

Розділ IV
ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРІШЕННЯМ СПОРУ ТРЕТЕЙСЬКИМ СУДОМ

Стаття 25. Склад витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом Стаття 26. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом

Розділ V
ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 27. Компетенція третейського суду Стаття 28. Визначення правил третейського розгляду Стаття 29. Гласність третейського розгляду Стаття 30. Місце проведення третейського розгляду Стаття 31. Мова третейського розгляду Стаття 32. Конфіденційність Стаття 33. Розгляд справ третейським судом та мирова угода Стаття 34. Учасники третейського розгляду Стаття 35. Форма та зміст позовної заяви Стаття 36. Відзив на позовну заяву Стаття 37. Зустрічний позов Стаття 38. Докази

Статтю 38 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 1076-VI від 05.03.2009

Стаття 39. Участь та права сторін у засіданні третейського суду Стаття 40. Забезпечення позову Стаття 41. Наслідки неподання сторонами документів, інших письмових матеріалів або неявки сторін Стаття 42. Невиконання чи неналежне виконання стороною процесуальних дій Стаття 43. Призначення експертизи Стаття 44. Протокол засідання третейського суду

Розділ VI
РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

Стаття 45. Прийняття рішення третейським судом Стаття 46. Вимоги до рішення третейського суду Стаття 47. Додаткове рішення Стаття 48. Роз'яснення рішення Стаття 49. Виправлення рішення Стаття 50. Обов'язковість рішення третейського суду Стаття 51. Оскарження рішення третейського суду Стаття 52. Ухвали третейського суду Стаття 53. Припинення третейського розгляду Стаття 54. Зберігання матеріалів справ, розглянутих третейським судом

Розділ VII
ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

Стаття 55. Виконання рішення третейського суду Стаття 56. Порядок видачі виконавчого документа Стаття 57. Примусове виконання рішення третейського суду

Розділ VIII
ТРЕТЕЙСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 58. Самоврядування третейських суддів Стаття 59. Повноваження Голови Третейської палати України Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу Про державну таємницю Про комітети Верховної Ради України Про захист економічної конкуренції


Рекомендовані сторінки

Про третейські суди Стаття 6. Підвідомчість справ третейським судам Скачать Закон України Про третейські судиДодати коментар до ЗУ Про третейські суди вiд 11.05.2004 № 1701-IV