Укр Рус

Про центральні органи виконавчої влади
Стаття 12. Патронатна служба міністраСт. 12 ЗУ Про центральні органи виконавчої влади від 17.03.2011 № 3166-VI1. Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і витрат, передбачених на утримання міністерства.

2. Патронатна служба міністра здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення міністра.

3. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної служби міністра. Працівники патронатної служби міністра призначаються на посади та звільняються з посад міністром. Працівники патронатної служби міністра звільняються також у зв'язку із звільненням міністра.

Працівник патронатної служби міністра може бути звільнений з підстав, визначених законом про державну службу, а також за рішенням міністра.

4. До складу патронатної служби міністра можуть бути переведені державні службовці за їх згодою.

5. Державні службовці, які були переведені до патронатної служби міністра з апарату міністерства чи його територіальних органів, після звільнення з її складу поновлюються на попередній посаді або призначаються на іншу рівноцінну посаду в цьому міністерстві.

У разі неможливості поновлення державного службовця на попередній посаді або призначення на іншу рівноцінну посаду, його може бути призначено за взаємною згодою на іншу посаду в цьому міністерстві.

6. Працівники патронатної служби міністра не мають права давати доручення державним службовцям та працівникам міністерства.

7. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про державну службу з особливостями, встановленими законом.

Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про центральні органи виконавчої влади від 17.03.2011 № 3166-VI 

Рекомендовані сторінки

Про центральні органи виконавчої влади Стаття 13. Територіальні органи міністерства Про центральні органи виконавчої влади Стаття 14. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства