Укр Рус
< Закони України

Про цінні папери та фондовий ринок


Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Фондовий ринок Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація Стаття 4. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів Стаття 5-2. Конвертація цінних паперів

Розділ II
ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 6. Акції Стаття 6-1. Акції корпоративного інвестиційного фонду Стаття 7. Облігації Стаття 8. Облігації підприємств Стаття 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва Стаття 8-2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Стаття 9. Облігації місцевих позик Стаття 10. Державні облігації України Стаття 10-1. Облігації міжнародних фінансових організацій Стаття 11. Казначейські зобов'язання України Стаття 12. Інвестиційні сертифікати Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати Стаття 14. Вексель Стаття 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери Стаття 15-1. Державний дериватив

Розділ III ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів Стаття 19. Депозитарна діяльність Стаття 19-1. Клірингова діяльність Стаття 19-2. Утворення клірингової установи Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності Стаття 19-4. Правила клірингу Стаття 19-5. Організація клірингу Стаття 19-6. Центральний контрагент Стаття 19-7. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка провадить клірингову діяльність Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів Стаття 22. Статут фондової біржі Стаття 23. Вимоги до фондової біржі Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі Стаття 25. Правила фондової біржі Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку

Розділ IV ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів Стаття 33. Вимоги до публічного розміщення цінних паперів Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі публічного та приватного їх розміщення

Розділ V РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації Стаття 40. Регулярна інформація про емітента Стаття 41. Особлива інформація про емітента Стаття 42. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку Стаття 44. Інсайдерська інформація Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку

Розділ VI РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів Стаття 48. Об’єднання професійних учасників фондового ринку Стаття 49. Повноваження об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про електронні довірчі послуги Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування України Про боротьбу з корупцією Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації Про Антимонопольний комітет України