Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікатиСт. 13 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. Ощадний сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

2. Ощадні сертифікати розміщуються на певний строк . Ощадні сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні ощадні сертифікати розміщуються у бездокументарній формі, а на пред'явника - у документарній.

3. В ощадному сертифікаті у документарній формі зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою банку.

4. Відступлення ощадного сертифіката здійснюється шляхом укладення договору між особою, що відступає права за сертифікатом, та особою, що набуває ці права.

5. Доход за ощадними сертифікатами виплачується під час пред'явлення їх для оплати в банк, що розмістив ці сертифікати.

У разі дострокового пред'явлення ощадного сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки , якщо умовами випуску сертифіката не передбачено інший розмір відсотків.

Стаття 1 ...11 12 13 15 16 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV