Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперівСт. 32 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. Закрите розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. Особливості закритого розміщення акцій визначаються законом, який регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.

Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{ Частина перша статті 32 в редакції Закону N 3264-VI від 21.04.2011 }

2. Емітент повинен закінчити закрите розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.

Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів.

{ Частину другу статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

3. Під час закритого розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за ціною меншою, ніж їх номінальна вартість.

4. Установлення переважного права на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати закритого розміщення цінних паперів, який затверджується органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, та подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати розміщення цінних паперів. { Частину п'яту статті 32 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1522-VI від 11.06.2009 }

6. Кількість розміщених шляхом закритого розміщення цінних паперів не може перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.


Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV