Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 39. Вимоги до розкриття інформаціїСт. 39 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV{ Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:

розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{ Частина перша статті 39 в редакції Закону N 3264-VI від 21.04.2011 }

2. Інформація про власників значних пакетів акцій подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Абзац перший частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

Інформація про власників значних пакетів акцій є відкритою і оприлюднюється в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. { Абзац другий частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

Стаття 1 ...37 38 39 40 41 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV